El POCTEFA

Coopération transfrontalière

El projecte GOPY forma part del programa europeu de cooperació transfronterera Interreg V-A España-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 i ha estat cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El Programa POCTEFA contribueix a l’estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu i a l’objectiu de cohesió econòmica, social i territorial, promovent activitats de cooperació entre les regions frontereres d’Espanya, França i Andorra.

L’objectiu general és implementar solucions per fer front als desafiaments regionals en els àmbits de la innovació, l’eficiència dels recursos, el medi ambient, la mobilitat de béns i de persones i la cohesió i inclusió en els territoris; capaços de produir una millor qualitat de vida al territori de l’espai POCTEFA. 

El Projecte GOPY respon a l’objectiu específic de Promoure el potencial endogen, el desenvolupament de sistemes de formació i les competències de les persones al territori transfronterer amb l’objectiu de millorar l’accés a la feina.