Origen i naixement del projecte

GOPY és el punt de trobada dels resultats del projecte “TRAMPOLINE” (POCTEFA) i els d’un primer projecte realitzat entre Pistes Solidaires i la Fundación EDE, “SO MOVILIDAD”.

Des de fa uns anys, Pistes-Solidaires treballa els principis de matching, fent que les ofertes de mobilitat estiguin disponibles a través de motors de cerca i sistemes de filtratge, etc.

Les plataformes i funcionalitats dels lloc web com www.somovilidad.com, www.wanago.world, www.lemon-network.eu o www.pistes-solidaires.fr es capitalitzaran amb el desenvolupament d’eines del package GOPY.

La totalitat de l’espai POCTEFA queda cobert gràcies al consorci de socis i socis associats.